แพ็คเกจ 17,900฿

 1. ชุดไทยวิวาห์เจ้าสาวเลือกได้ในราคาไม่เกิน 10,900฿
 2. ชุดไทยวิวาห์เจ้าบ่าว โจงกระเบนผ้ายกดิ้นทอง เสื้อทรงราชปะแตน
 3. ชุดตักบาตรเช้าหรือชุดพิธีสงฆ์เจ้าสาว คือ การเลือกสไบพลีทเพิ่มเพื่อใช้ใส่ในช่วงพิธีสงฆ์
 4. แต่งหน้าเจ้าสาว 1รอบ (สามารถเลือกโทนสีและสไตล์การแต่งหน้าที่ชอบได้)
 5. ทำผมเจ้าสาว 1รอบ (สามารถเลือกทรงผมที่ชอบได้)
 6. แต่งหน้าเจ้าบ่าว 1รอบ
 7. ทำผมเจ้าบ่าว 1รอบ (สามารถเลือกทรงผมที่ชอบได้)
 8. ลงตัวเจ้าสาว 1รอบ
 9. เครื่องประดับชุดไทยโบราณเจ้าสาวเครื่องนครงานทองเหลืองแท้มูลค่า 21,500฿ 1เซ็ต
 10. เครื่องประดับชุดไทยโบราณเจ้าบ่าวเครื่องนครงานทองเหลืองแท้มูลค่า 5,000฿ 1เซ็ต

แพ็คเกจ 19,900฿

 1. ชุดไทยวิวาห์เจ้าสาวเลือกได้ในราคาไม่เกิน15,900฿
 2. ชุดไทยวิวาห์เจ้าบ่าวเลือกได้ทุกแบบที่มีในร้าน
 3. ชุดตักบาตรเช้าหรือชุดพิธีสงฆ์เจ้าสาว คือ การเลือกสะพักผ้ายกดิ้นทองและสไบพลีทเพิ่มเพื่อใช้ใส่ในช่วงพิธีสงฆ์
 4. แต่งหน้าเจ้าสาว 1รอบ (สามารถเลือกโทนสีและสไตล์การแต่งหน้าที่ชอบได้)
 5. ทำผมเจ้าสาว 1รอบ (สามารถเลือกทรงผมที่ชอบได้)
 6. แต่งหน้าเจ้าบ่าว 1รอบ
 7. ทำผมเจ้าบ่าว 1รอบ (สามารถเลือกทรงผมที่ชอบได้)
 8. ลงตัวเจ้าสาว 1รอบ
 9. เครื่องประดับชุดไทยโบราณเจ้าสาวเครื่องนครงานทองเหลืองแท้มูลค่า 21,500฿ 1เซ็ต
 10. เครื่องประดับชุดไทยโบราณเจ้าบ่าวเครื่องนครงานทองเหลืองแท้มูลค่า 5,000฿ 1เซ็ต